Professor and Director

 Chen, Hung-Chi

Chair Professor

Wu, Bing-Fei

Distinguished Professor

Lin, Yuan-Pei
Chen, Yon-Ping
 Chao, Chang-Po

Professor

Kai-Tai  Song
Lin, Shir-Kuan
Chiou, Jin-Chern
Hu, Jwu-Sheng
Chen, Ke-Horng
Chen, Fu-Chuang
 Young, Kuu-Young
Tzou, Ying-Yu
Liaw, Der-Cherng
Pei-Chen Lo
Chiu, Yi
Hao-Chiao Hong
 Dung, Lan-Rong
OU-YANG, MANG
 Tsai, Shang-Ho (Lawrence)
Charles T. M. Choi
Liao, Yu-Te
 Chieh-Chih (Bob) Wang
Ching-Hung Lee

Associate Professor

 Huang, Yu-Lun
 Huang, Sheng-Chieh
 Hsiao, Te-Sheng

Assistant Professor

Hsueh-Cheng “Nick” Wang
 Jerry Tai